دولت تدبیر و امید میراث دار مشکلات گذشته

علی جزندری/ دکتر روحانی با شعارهای گوناگونی در عرصه های سیاست داخلی و خارجی وارد انتخابات سال ۱۳۹۲ در ایران گردید. بر اساس شاخص های توسعه و بر اثر سیاست های اجراء شده در دولت قبل ،کشور در انباشتی از مشکلات و در معنای سیاسی آن با شکاف دولت و ملت روبرو گردیده بود که روز به روز بر اثر سیاست های نابخردانه این شکاف ملت دولت عمیق تر گشته بود.

بر اساس خرد گروهی از نخبگان دردمند انقلاب و عقلانیت ناشی از آگاهی مردم و شعارهای انتخاباتی و گروه های حامی بالاخص تحول خواهان، روحانی توانست بعنوان یازدهمین رئیس جمهور ایران انتخاب گردد.

از ابتدای روی کار آمدن این دولت گروهها وجریانات مخالف آن که شامل چند قسم از جمله بازندگان انتخابات، خارج ماندگان از قدرت و محافظه کاران سیاسی میشدند، شروع به نقد و در بسیاری از موارد تخریب دولت نموده و با برجسته نمودن زوایای خاص از یک سازه و یا تصمیم خاص و با در دست داشتن تریبون های واقعی و مجازی سعی نمودند این دولت را یک دولت چهار ساله ترسیم کنند و اینگونه القاء نمایند که قصور آنها و نه عقلانیت مردم در انتخابات و نتیجه آن تاثیر گذار بوده است.

منتقدان منصف و آگاهان امور می دانند که برای نقد و تحلیل هر موضوعی میبایست بدون هرگونه پیش فرضی کلیه زوایا ی آن موضوع را بررسی و فارغ از نگاه خاص به ابراز عقیده ونتیجه گیری پرداخت.

در کشورهای پیشرفته دنیا احزاب بعنوان خاستگاه قوه مقننه و مجریه تعریف کننده برنامه ها و سیاست های نمایندگان مجالس و روسای جمهور و نخست وزیران می باشند و در قبال تصمیمات آنان پاسخگو بوده و سعی می کنند با هدایت مدیران ارشد کشور در راستای تحقق شعارها و برنامه های خویش برای جلب رضایت افکار عمومی و در نهایت برگه های رای تلاش نمایند.

این وضعیت در کشورهای در حال توسعه متفاوت بوده و تنها معیار قضاوت در خصوص فاصله شعار تا عمل و یا شعار تا واقعیت مرور شعارهای تبلیغاتی کاندیداهای انتخاباتی و در نهایت فرد منتخب است .

شعارهای دولت دکتر روحانی بر اساس جمع بندی صورت گرفته توسط یکی از خبرگزاری های رسمی کشور در سه هفته موعد تبلیغات انتخابات در حوزه های سیاسی(۱۰۱ شعار)، اجتماعی و فرهنگی( شعار۱۵۲)،اقتصادی(۱۵۹ شعار)،ورزشی( ۱۹ شعار) و رسانه ای(۱۶ شعار) را شامل می شود.

برای تحقق شعارها می بایست ظرفیت های نظام در ابعاد داخلی و خارجی و محدودیت های داخلی و نظام بین الملل و نظام سلطه و دشمنان نادان منطقه ای را نیز در نظر گرفته و آن گاه بر اساس آن به قضاوت عادلانه نشست.

بر اساس بررسی های صورت گرفته دولت یازدهم برای کلیه این شعارها و وعده های داده شده اقدام نموده و سعی کرده است با رفع محدودیت های بین المللی و تبدیل به مساله نمودن مشکلات و چالش های موجود برای حل آنها گام های موثری بردارد که در برخی عرصه ها موفقیت کامل و در برخی عرصه ها گام های اساسی و در برخی زمینه ها نیز به دلیل محدودیت های که ذکر شد نتوانسته است موفق باشد .

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*