ضرورت خانه تکانی در حوزه روابط عمومی استانداری

روابط عمومی را یک مجموعه غیرساکن و دائما در حال حرکت تعریف کرده اند، چرا که سکون جزء شرایط ماهوی روابط عمومی نمی تواند باشد و اصولا ایستایی با ماهیت ایجاد روابط عمومی مغایرت دارد.

از طرفی دیگر روابط عمومی مجموعه ای است که از ترکیب دانش و شناخت مقتضیات زمانی و مکانی شروع میشود و با ابزاری که در اختیار دارد در راستای انعکاس عملکردها و قرارگرفتن در قالب های سخنور که انتقال دهنده خط مشی و سیاستهای کلان سازمان متبوعش میباشد، حرکت می کند.

و اما در این میان برقراری و توسعه ارتباط با رسانه ها یکی از وظایف اصلی روابط عمومی هاست به گونه ای که یکی از تعاریف روابط عمومی آنرا “کاربرد خردمندانه رسانه ها” برای نفوذ در افکار عمومی میداند، چرا که بی شک روابط عمومی ها بدون مساعدت و همراهی رسانه ها و استفاده از ظرفیتها و قابلیتهای آنها نمی توانند اهداف خود را تامین کنند و به همین دلیل برای توفیق خود سخت محتاج داشتن ارتباطی اصولی با رسانه ها هستند.

بی تردید روابط عمومی استانداری در هر استانی به عنوان نماینده تیم اطلاع رسانی دولت از جایگاه حساس و تاثیرگذاری برخوردار است و مهمترین کانال جهت انعکاس خدمات ، فعالیتها و سیاستهای دولت و دولتمردان میباشد.

در استان ما بیش از سه سال است که جریانات موافق و حتی مخالف دولت از ضعف تیم روابط عمومی در استانداری سخن ها گفته اند، مجموعه ای که آنطور که از ظواهر کار و عملکرد آن پیداست، نه تنها دغدغه ای نسبت به دولت ندارد بلکه اعتقادی هم نسبت به سیاستهای دولت و نمایندگان آن در استان در ذهن مبارک خود ندارد، و در این سالها در هیچ برهه ای نتوانسته آن طور که شایسته و بایسته است عملکرد و سیاستهای دولت را اطلاع رسانی کند و مردمان خراسان جنوبی به لطف وجود تیم رسانه ای ضعیف استانداری فرسنگها با درک واقعیت عملکرد و تلاشهای دولت در سطح کلان و دولتمردانشان در استان فاصله دارند و شوربختانه رسانه های دلواپس نیز با غرض ورزی و با هدف سیاه نمایی و تشویش اذهان مردم از این خلاء ایجاد شده در جهت وارونه نشان دادن عملکرد و دستاوردهای دولت و دولتمردان و ناامید کردن مردم استفاده می کنند و تا حدودی نیز در این راه موفق بوده اند.

تیم روابط عمومی استانداری که در حقیقت یادگار دولت گذشته است ،با وجود تغییر دولت و سیاستهای آن در استان و حتی گذشت چند سال از عمر دولت هنوز خود را ملزم به تغییر رویه نمی بیند و حتی شواهد کار نشان از آن دارد که سیاستهای دولت را هم ذره ای درک نکرده و اولویتهای دیگری برای خود تعریف کرده است ، یا هم اساس کار روابط عمومی و کار رسانه ای را نمیداند و بدین سبب شرایطی را در این حوزه مهم و تاثیرگذار ایجاد کرده که شاید در هیچ زمانی مسبوق به سابقه نباشد.

وخامت وضعیت موجود زمانی بیشتر درک میشودد که ارتباط بسیار ضعیف و کمرنگ روابط عمومی استانداری با رسانه ها و عدم استفاده از ظرفیتهای آنها را نیز به موارد فوق اضافه کنیم. چرا که روابط عمومی استانداری در این سالها در ارتباط با رسانه ها نیز از کمترین کارایی برخوردار بوده است و نه تنها با رسانه های حامی دولت که تمام هم و غم آنها دفاع از دولت و دستاوردهای آن است ارتباطی ندارد، بلکه گرایش به سمت رسانه های خاص مخالف دولت بسیار بیشتر در عملکرد آن دیده میشود و مشهود است به نحوی که کار به آنجایی رسیده که از اعتراف آن هم ابایی ندارد.

در واقع تیم روابط عمومی استانداری که اولویتهایش هر چیزی به جز “دغدغه های دولت” است، با وجود ماندگاری طولانی و تعجب آور در این حوزه و عدم تغییر در مدیریت آن هنوز تعریف درستی از یک روابط عمومی کارآمد برای خود نداردو سعی نکرده است که حتی به سبب رسالت تخصصی خود و نه به سبب وابستگی و یا قبول سیاستهای دولت، وظایف خود را به درستی انجام دهد و بدون شک ضعف شدید عملکرد این حوزه را می توان عامل اصلی عدم اطلاع درست و به موقع مردم استان از خدمات دولت و عملکرد دولتمردان برشمرد.

به این موارد، ارتباط ضعیف روابط عمومی استانداری با روابط عمومی های دستگاههای اجرایی و نداشتن برنامه و رویکردی درست در ارتباط با آنها و در نتیجه عدم استفاده از قابلیتهای مهم و عظیم این حوزه ها را نیز باید اضافه کرد،بدون شک روابط عمومی های دستگاههای اجرایی یک ظرفیت قابل اتکاء برای تقویت رابطه مردم و قوه مجریه به شمار میروند.

و اما تنها یک سال به انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ باقی است و با وجود دستاوردهای بسیار خوب دولت در سه سال اخیر و وجود تفاوتهای فاحش بین عملکرد دولت تدبیر و امید با دوران تلخ دولت گذشته بسیاری از موارد برای مردم ناگفته باقی مانده و تبیین نشده است و این مهم در استان ما به مراتب بیشتر نیاز به برنامه ریزی و تلاش دارد و انتقال این دستاوردها به بدنه جامعه وظیفه تیم اطلاع رسانی و روابط عمومی استانداری است.

از استاندار محترم که خود نیز از ابتدا با توجه ویژه به رسانه ها و حمایت از آنها نشان دارد که درک درستی از جایگاه آنها دارد، انتظار میرود که برای تقویت تیم مهم و تاثیرگذار روابط عمومی استانداری وارد عمل شودو در تیم اطلاع رسانی دولت تدبیر و امید در استان خانه تکانی و تغییر انجام دهد،چرا که این موضوع دغدغه بسیاری از دلسوزان، حامیان و همفکران دولت است و در کنار اصلاح و ترمیم این تیم از افراد تواتمند، فعال و مستعدی که در حوزه اطلاع رسانی و رسانه سالهاست در استان فعالیت میکنند نیز در قالب جمع های مشورتی استفاده شود، چرا که حضور تیم مشورتی در کنار روابط عمومی استانداری علاوه بر تقویت جایگاه آن سبب تقویت ارتباط بیشتر و بهتر دولت با مردم خواهد شد.

بی شک در شرایطی که با هجمه های شدید مخالفان دولت و بحران آفرینی ها هر روزه آنها مواجه هستیم ، اینگونه کج دار و مریز حرکت کردن ، ما را به جایی نخواهد رساند و تنها فرصتهاست که به سرعت میگذرد و بر باد میرود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*